wӨTŤ_a_kϤ_KOAŤ_TŤ_kH18I s|`UU ӤH|n

  • `Ƿ|
    LHAȸ

  • `Ƿ|
    LHq\

֫تcҵo\vTAө/ܥηLƬszoɶJ2018~621 ӷJƺ

~ӡAH۰~өΰܧ޳NtoiAbTAvµ۰qK׿EoBX\vΰíwʵVoiCj\vťBEb鵥qK׿Eo覡ιﺷƪ@өʡBíwʵXF󰪭nDC]A㦳ɲvBcíwBǿXʯnSʪLӻ쪺sIAD`NDzΪ-/@ʸ˧ơC䤤A@LPSwդc_X—LAް_FɻP~ɪsxAi㦳P۪ƦܧnǩʯAӤS_ƨƤk²AiCBjqƵuաFP䥦ۤA״IB]pFBCGAѨcتեץiաC

@@ǰ|֫ت赲csҥ\Ǧ̵c]pPո˭IǬs͹ζbaIopBaءB֫ج٬޶ءBs|“@T”WةMƬsLs|“K]H~”MUUAb\vեLEDηLƤΨΤ譱otCsiiAG~obLaser& Photon. Rev. 2014, 8, 158FLaser& Photon. Rev. 2017, 11, 1700148FChem. Mater. 2016, 28, 3515FACS Appl. Mater. Interfaces 2014, 6, 22905FACS Appl. Mater. Interfaces2014, 6, 21264FACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 21835ӤWAFꤺ~P檺sx`C

@@Aͬsζܦbǻ쪺ڴZLaser &Photon. Rev.gFDGlass Ceramic Phosphors: Towards Long-LifetimeHigh-Power White LightEmittingDiode Applications–A Review zפ]doi: 10.1002/lpor.201700344^ALOפ媺Ĥ@@̡CӺzqL]pơBctBʯձBʸ˧޳NAΨb\vTAө/ܻεhӤ譱AtΤФFꤺ~s{AzF̷ssiiAù良ӪoiVXFW쨣ѡCӺzNoisʯືM\vBةRTAө/ܥ޳NѦqųAiӱʸӬs쪺i@BoiC 

@ 
֫تcҵo\vTAө/ܥηLƬsz 

@@

@@ӷJ ƺhttp://www.matinfo.com.cn/mat2005/shangcheng/dongtai_nr.asp?id=83841

pta}J_ʥϾǰ|n76 lFsXJ100081 ptqܡJ01062173497 ǯuJ010-62173501 qllcJcsre@cs-re.org.cn
vҦ ?TŤ_a_kϤ_KOAŤ_TŤ_kH18 ICP05010140